prázdniny
jídelníček
akce
facebook

CVRČEK

dětská skupina Pyšely

Ceník pro školní rok 2024/2025

Školka DS CVRČEK - docházka 3.100,- Kč / měsíc

Jesličky DS CVRČÍNEK -  docházka  4.700,- Kč / měsíc

Platba za docházku zahrnuje:

 1. kvalifikovaný a příjemný personál
 2. kompletní předškolní přípravu
 3. výtvarnou, dramatickou, hudební, matematickou, jazykovou a pohybovou činnost
 4. montessori pomůcky
 5. motivující prostředí a hřiště na rozlehlé zahradě

Platba za docházku nezahrnuje:

 1. stravování
 2. plavání, poníkování, divadélka
 3. poznávací výlety
 4. kroužky
 5. příměstské tábory
 6. další akce

Stravné

 1. denní stravné 80,- Kč, které zahrnuje:
 2. svačina 15,- Kč / den (2x denně)
 3. oběd 50,- Kč / den

Akce

 1. poníkování 80,- Kč
 2. divadélka 50,- až 90,- Kč
 3. kino 60,- Kč (včetně dopravy tam i zpět) - kino Čerčany
 4. plavání 90,- Kč
 5. koncerty, návštěvy hudebníků 50 - 100 Kč
 6. další...

Dojde-li k neuhrazení platby za docházku včas, je školička oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci.
Uhrazené školné je nevratné.
I v případě dlouhodobé absence je vratný poplatek pouze za odhlášenou stravu.
Školka DS Cvrček a jesličky DS Cvrčínek jsou od 16.5.2016 dětskou skupinou zapsanou v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině u MPSV.
Rodiče dětí navštěvujících Cvrčka a Cvrčínka mohou čerpat v dalším zdaňovacím období daňové úlevy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Za rok 2022 je možné si odečíst z daní až 16200 Kč.

Za rok 2023 je možné si odečíst z daní až 17300 Kč.

Platby

Příspěvek na náklady a platba za stravování se platí do 5. dne měsíce, možnost hradit hotově ve třídě nebo na číslo účtu sdružení 2400324134/2010.
VS je datum narození dítěte.
Výše platby pro konkrétní měsíc bude rodičům předána do třetího pracovního dne v měsíci papírovým předpisem.
První předpis k platbě vám dáme týden po nástupu dítěte, až si budete jistí, že vaše dítě chce naši školku navštěvovat.
Před nástupem dítěte je vybírána jednorázová kauce ve výši jednoměsíčního příspěvku (školka 3.100,- Kč, jesličky 4.700,- Kč), který bude dítě moci vyčerpat v případě ohlášení konce své docházky jeden měsíc (30 dní) před jejím reálným ukončením.
V případě odchodu dítěte v průběhu roku dříve než 30 dnů před oznámením ukončení docházky, kauce propadá.

Sídlo školky

Průběžná 303
251 67 Pyšely
telefon: 724 842 877

telefon pro omlouvání dětí
607 333 719