prázdniny
jídelníček
akce
facebook

CVRČEK

dětská skupina Pyšely

O školce

Školka Cvrček je školička rodinného typu.
Vznikla v roce 2012 z nadšení několika maminek, které měly děti podobného věku.
Stejně jako Vy, jsme všechny mamky od dětí a řešily jsme situaci nedostatku místa ve státních školkách.
Při zřizování školičky jsme se řídily nejen rozumem, ale i intuicí, a hlavně svým srdcem.
Chtěly jsme vytvořit rodinné prostředí, v kterém se budou děti cítit přirozeně, bude pro ně podnětné a bude respektovat jejich potřeby.
Na základě toho byl vybírán i personál školky - průvodkyně, které jsou dětem nejen rádcem a učitelem, ale i oporou a kamarádem.
Nejen proto si vybíráme do svého týmu vzdělané, zkušené, trpělivé kolegy a kolegyně, ale především bytosti, které umějí naslouchat druhému a mají pro děti pochopení.
Rozumíme dětem, rodinám a jejich potřebám.
Rádi děláme věci, které nám dávají smysl.
Společně s vámi vytváříme podmínky pro spokojené rodiny a respektujeme jejich hodnoty.

Naše školka se zakládá na třech principech:

Montessori pedagogika

Využíváme zejména přístup k dítěti, kdy si dítě samo nalézá činnost a pracuje dle svého zájmu a senzitivního období.
V montessori přístupu platí, že dítě postupuje od reálných věcí k abstraktním.
Máme proto připravené prostředí – širokou škálu montessori pomůcek zaměřenou na rozvoj různých dovedností.
Více o principech montessori pedagogiky

Koncept respektovat a být respektován

Jedná se o partnerský, rovnoprávný způsob vedení dětí.
Ústředním pojmem tohoto výchovného konceptu je zodpovědnost sama k sobě, za svoje chování i za jeho následky.
Koncept klade důraz na pozornější naslouchání dětem.
Dává prostor, tam kde je to možné, aby dítě rozhodovalo samo, a respektuje jeho rozhodnutí.
Děti se učí respektu sami k sobě a ohleduplnosti k okolnímu světu (kamarádům ze školky, dospělým, přírodě).
Více o konceptu Respektovat a být respektován

Koncept lesních mateřských škol

Z konceptu návratu k přírodě a celého dne stráveného jen se základním zázemím si bereme části, které jsou pro nás přijatelné.
Program stavíme tak, aby jsme si mohli poznatky, které získáme během zimy ve třídě, společně na výletech ověřit.
Jako pracovní pomůcky slouží většinou přírodniny – semena a plody rostlin pro rozvoj jemné motoriky, klacíky jako hudební nástroje.
Děti poznávají všemi smysly – vůni květin, povrch kůry stromů a snaží se najít souvislosti.
S dětmi chodíme ven za téměř každého počasí.
Více o principech a vzniku lesních školek

Cvrčkovo krédo

Cíl – cílem Cvrčka je veselé a spokojené dítě, které se základní poznatky o světě a přírodě dozvídá jen tak mimochodem.
Výlety – téměř každý den chodíme ven do přírody, nasloucháme hudbě lesa, vnímáme krásy okolní přírody, objevujeme svět nejen očima, ale i čichem, sluchem, hmatem…
Rozmanitost – nabízíme široké spektrum pomůcek/hraček: zaměřené na všechny oblasti montessori pedagogiky i standardní hračky (dřevěné kostky, knihy, puzzle)
Činnost – činnosti v Cvrčkovi jsou založeny na přímých prožitcích dítěte, vycházejí z jeho individuální volby, jakou pomůcku nebo hračku použít a jak dlouhý čas s ní strávit.
Empatie – oceňujeme každý malý úspěch dítěte, projevujeme porozumění pro problémy.
Komunikace – je základem spolupráce mezi průvodci a dětmi i mezi dětmi navzájem. Směrem k dětem probíhá komunikace na základě principů "Respektovat a být respektován". Trpělivě řešíme rozpory a každodenní hádky mezi dětmi pojmenováním problému, vyjádřením emocí, oznámením důsledků.

Kdo se stará o vaše děti?

Mgr. Karla Kailová DiS.

Karla Kailová

Ředitelka DS CVRČEK
Jsem porodní asistentka a práce s dětmi mě vždy naplňovala.
Žiji v Zaječicích s manželem a třemi dcerami.
Žofie a Amálie jsou již školačky a navštěvují rodinnou školu v RC Zajíček.
Nejmladší dcera se nám narodila v dubnu 2017 a je nyní předškolák.
Stála jsem u zrodu Cvrčka, ve kterém provázím děti od samého začátku.
Nyní jsem předsedkyní spolku Spolu aktivně z.s., a jsem ráda, že jsme od počátku školku vytvořili na montessori principech.
Děti, které Cvrčkem prošly, jsou ve školce mnohem samostatnější.
Díky jinému přístupu ke vzdělávání od nás pětileté děti odcházejí se znalostí písmen, algebry v rozsahu prvního pololetí první třídy.
Děti vědí, proč se střídá den a noc, umí vyjmenovat planety a vědí, na jakém principu funguje lidské srdce.
Jsem ráda, že dostáváme šanci nepropásnout nejvnímavější věk u dětí.

 

 

Maruška Míková

Maruška Míková

 

 

Certifikovaná chůva, průvodkyně, vychovatelka dětí předškolního věku
Jmenuji se Marie a žiji s přítelem a naší dcerou v rodinném domku v Zaječicích.
Jsem ráda, že mohu pracovat ve školce, která dává prostor pro uspokojování všech potřeb dětí.
Každé dítě má přirozenou vnitřní potřebu učit se, zkoumat a objevovat.
Instinktivně ví, co, kdy a jak potřebuje.
Náš úkol je dát mu čas a prostor, aby se mohlo učit a poznávat svým vlastním tempem a způsobem.
To ostatně vyjadřuje i motto celé montessori pedagogiky: "Pomoz mi, abych to dokázal sám".
Využíváme speciální didaktické pomůcky, které usnadňují pochopení nově nabytých jevů, zkušeností a vědomostí.
Snažíme se všechny potřeby dítěte rozpoznat a vyjít mu maximálně vstříc.
Mým přáním je spokojené a šťastné dítě, které se rádo vrací do školky.

 

 

MUDr. Vanda Kadeřábková Březinová

MUDr. Vanda Kadeřábková Březinová

 

 

Lektorka hudební výchovy a zpěvu, lektorka pohybovek a atletiky
Jmenuji se Vanda, jsem vdaná a žiji v Pětihostech s manželem a našimi třemi prima dětmi.
Jsem vystudovaná lékařka, ale spíše než tradiční přístup moderní medicíny, jsou mi bližší přirozené způsoby uzdravování a prevence.
Dlouhá léta se zabývám hudbou a sportem-atletikou.
Dělám klasický zpěv a vedu dětské kroužky na několika místech v regionu.
Dříve jsem učila spíše dospělé, ale jak to bývá, spolu s vlastními dětmi jsem si přirozeně našla cestu i k dalším dětem.
Ve Cvrčkově hudební mini-školičce hrajeme na flétnu, klavír, a další nástroje.
Nahlížíme do základů hudby, poznáváme noty, nasloucháme vlastním hlasivkám.
Děti jsou od přírody pohybově vybavené, jen na nás dospělých záleží, zda je v pohybu zdravě podpoříme a necháme rozvinout jejich dovednosti.
Atletika zdravě a hravě procvičíme celé jejich tělo.

 

 

Lucie Šretrová

Lucie Šretrová

 

 

Certifikovaná chůva, průvodkyně, manažerka kuchyně a úklidu
Jsem vdaná, bydlím s manželem a dvěma syny v rodinném domě Zaječicích, kde žiji od narození.
Poprvé jsem měla možnost pomáhat s dětmi na příměstských táborech v roce 2017 a moc mě to bavilo.
Neváhala jsem tedy ani minutu, přijmout nabídku pracovat ve Cvrčkovi.
Nejvíce zkušeností jsem získala, jako snad každá správná mamina, při výchově mých dvou synů. Mladší již navštěvuje třetí třídu a druhý je šikovný osmák.
Ráda pracuji s lidmi, zejména s dětmi. Vzdělávám se v oblasti psychologie dětí.
Získala jsem vzdělání certifikované chůvy se zaměřením na děti předškolního věku.
Mým úkolem ve školce, je postarat se, aby děti byly v čistém a voňavém prostředí.

 

 

Mgr. Michala Jirásková

Mgr. Michala Jirásková

 

 

Chůva, průvodkyně, vychovatelka dětí předškolního věku, dětská a všeobecná sestra
Jsem vystudovaná diplomovaná všeobecná sestra.
Po ukončení studia jsem si dodělala diplomovanou dětskou sestru.
Přes 20 let pracuji na novorozeneckém oddělení.
Žiji v Poříčí nad Sázavou a mám dvě dospělé děti.
Mám ráda děti, a díky tomu, že mi mé vlastní už vyrostly, nastoupila jsem do školky.
Mým cílem je vytvářet inspirativní a láskyplné prostředí pro přirozený a radostný rozvoj dětských osobností.
Snažím se vést děti k samostatnosti, tvořivosti, sebejistotě a zodpovědnosti.
Přihlížím na individuální potřeby dětí.

 

 

Kristýna Razimová

Kristýna Razimová

 

 

Lektorka anglického a německého jazyka, certifikovaná chůva, průvodkyně, vychovatelka dětí předškolního věku
Jmenuji se Kristýna Razimová a jsem máma čtyřleté, báječně živelné Agátky a dvouleté ještě živější Malvínky.
Společně s manželem a našimi dračicemi žijeme v rodinném domku v Pyšelích.
Jako dítě jsem vyrůstala, společně se svou mladší sestrou v harmonické rodině.
Rodiče nám ukázaly naprosto trefný model fungující rodiny.
Když se nad tím zamyslím, tak asi právě tento fakt mě v mém životě nejvíce ovlivnil a udělal ze mě člověka takového, jakým dnes jsem.
Celý život jsem měla blízko k dětem. Již od svého útlého věku jsem se starala o svou mladší sestru, a i o mladší přírůstky v celé naší rozvětvené rodině.
Vystudovala jsem ISŠ Cestovního ruchu, která mi otevřela brány k poznávání nových míst a kultur po celém světě.
Po narození naší dcerky, se mi pochopitelně, jako každému z vás, změnil můj dosavadní život naruby.
Priority se náhle přehodnotily a touha předávat lásku a umy naší budoucí generaci rostla.
Osobně se domnívám, že dobrý, harmonický základ plný lásky, okořeněn notnou dávkou respektu a jasně daných pravidel dokáže ovlivnit budoucnost našich potomků zcela zásadním způsobem.
A právě proto jsem se rozhodla stát součástí tohoto zcela výjimečného týmu.
Nechte společně s námi Vaše dítě prožít krásné dětství plné radosti, smíchu, lásky a respektu.

Ve Cvrčkovi vedu předškolní děti. 

 

 

Alena Pohanková

 

 

Chůva, průvodkyně, vychovatelka dětí předškolního věku, zdravotní sestra
Jmenuji se Alena, vychovala jsem 2 děti, které jsou již dospělé a mají své rodiny, jsem hrdou babičkou šesti vnoučat.
Vystudovaná jsem zdravotní sestra s více jak 40letou praxí.
V současné době jsem již v důchodu, a tak ráda vypomohu ve Cvrčkovi.
Dětem ráda naslouchám a rozvíjím jejich fantazii.
Jsem pohádková babička, která dětem zprostředkovává svět pomocí knížek a divadelních představení.

 

 

Ing. Martina Vlčková

Ing. Martina Vlčková

 

 

Průvodkyně dětského klubu Cvrčata
Jmenuji se Martina a žiji s přítelem a dvěma syny v domku v Pyšelích.
Mám technické vzdělání a momentálně se zabývám pomocnou vědeckou prací v hydrologii a ochraně vod.
Ve svém volném čase vedu s kamarádkami skautské Benjamínky.
Čerpám ze zkušeností z hudebního tábora, folkloru a ochotnického divadla.
S vlastními dětmi se ve mne otevřel nový obzor, dovolená hravost ve mne probudila nebývalý komunikační most.
Jsem ráda, že mi Cvrčátka umožnila si beztrestně zablbnout a s rodiči si pak u svačinky navzájem předat rodičovské novinky.
Po téměř roční zkušenosti se Cvrčátky jsem se rozhodla setkání vlastně ani moc nevést, aby se ti nejmenší človíčci bez strachu z povinnosti mohli porozhlédnout po tom, co je opravdu zajímá.
Pokud se nám podaří si i zatančit, zazpívat a porozhlédnout se po celém Cvrčkovi, bude to fajn.

 

 

Jana Karásková

 

 

Účetní, ekonomka
Žiji v Praze a od mala mě bavila práce s čísly.
Mým úkolem ve Cvrčkovi je ideální ekonomický chod jesliček a školky.
Chci nastavit a trvale optimalizovat systémy v zázemí Cvrčka, aby fungovala ekonomicky a pedagogové i rodiče měli dokonalý servis a mohli se soustředit na své role.

 

 

Jakub Kail

Jakub Kail

 

 

Údržbář, zahradník
Jsem ženatý a hrdý otec tří princezen.
Žiji v Zaječicích, kde mám vlastní kovářskou – zámečnickou dílnu.
Manuální práce je mi blízká a rád předávám umění řemesla ostatním, proto jsem neváhal zrealizovat příměstský tábor pro holky a kluky s řemeslným tématem.
Ve školce mi děti, zejména kluci pomáhají s drobnými úpravami technického zázemí.

 

Dana Gonglíková

dobrý den, jsem maminou dvou již dospělých dětí a babičkou tří vnuček, které mě inspirovaly a nasměrovaly k práci s dětmi v jesličkách a ve školce. Bohaté životní zkušenosti s nejmenšími mi umožňují předávat životní moudro dále. Pomocí hry, čtení, zpívání a dalších aktivit pomáhám rozvíjet potenciál ukrytý v našich nejmenších. Cvrčci mi přinášejí radost do života a i já se jim snažím udělat pobyt v jesličkách a školce radostným. Pomáhám při přípravě stravy, při výtvarné  a pracovní činnosti, při vycházkách a zajišťuji útulné, čisté a hygienicky vhodné prostředí pro děti a celý kolektiv Cvrčka.

 

 

 

 

Sídlo školky

Průběžná 303
251 67 Pyšely
telefon: 724 842 877

telefon pro omlouvání dětí
607 333 719